Cách phân chia mô hình vòi chữa cháy

4

Làm thế nào để phân chia mô hình vòi chữa cháy?

Vòi chữa cháy có vai trò quan trọng trong việc chữa cháy.Làm thế nào để phân loại các loại vòi chữa cháy? Các nhà sản xuất vòi chữa cháy hôm nay để cung cấp cho bạn một điểm:

1, vòi chữa cháy theo vật liệu của nó có thể được chia thành: ống cao su, ống cao su, ống polyurethane

2, vòi chữa cháy theo kích thước có thể được chia thành: DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150

3, vòi chữa cháy theo áp lực có thể được chia thành: 8, 10, 13, 16, 20, 25 loại

4, vòi chữa cháy tùy theo việc sử dụng có thể được chia thành: vòi nông nghiệp, vòi công nghiệp mà vòi cứu hỏa đặc biệt của đội cứu hỏa và như vậy

Trên đây là phân chia mô hình vòi chữa cháy, hy vọng sẽ hữu ích với các bạn.


Thời gian đăng bài: Tháng 5 -10- 2022

Gửi tin nhắn của bạn cho chúng tôi:

Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi